SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca: NIKOLA GRZESIAK

Z-ca Przewodniczącej: MARTYNA ZARZECKA

Skarbnik: ALEKSANDRA SKOMAR

Sekretarz: OLIWIA HARASYMEK

Opiekunowie Samorządu:
p. MAŁGORZATA LADOWSKA
p. AGNIESZKA GUT

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

JULIA KOZIOŁ

HUBERT KARPICKI