TRZYMAJ FORMĘ RAZEM Z NAMI !
Szkoła Podstawowa nr 3 (dawniej Gimnazjum nr 2) po raz kolejny osiągnęła sukces w ramach ogólnopolskiego programu "Trzymaj formę" i została laureatem etapu wojewódzkiego XI edycji konkursu. Ralizacja nagrodzonego projektu przebiegała pod hasłem "Jestem aktywny – odżywiam się zdrowo!". Gimnazjaliści podjęli liczne wyzwania, propagując w środowisku rodzinnym i rówieśniczym zasady zdrowego trybu życia. 
Uczniowie wzbogacali swoją wiedzę o zbilansowanej diecie i roli aktywności fizycznej. Uczyli się poprawnie odczytywać etykiety produktów i dyskutowali                       o szkodliwości spożywania pokarmów typu fast-food. Poznali także przyczyny występowania "sms-owej szyi" oraz inne skutki nierozważnego korzystania z telefonów komórkowych.
        Realizatorzy projektu dzielili się zdobytą wiedzą ze swoimi rówieśnikami, tworząc prezentacje multimedialne, plakaty, gazetki i wystawki informacyjno – edukacyjne. Zachęcali kolegów do aktywnego spędzania przerw śródlekcyjnych, propagując gry w gumę, babmintona, ringo, skakanie w klasy i na skakance. Rozpowszechniali także ulotki promujące zbilansowaną dietę i częstowali swoich rówieśników zdrowymi przekąskami.
Realizacja programu w naszej placówce pozwala kształtować świadomość prozdrowotną młodego człowieka a nagrody w postaci sprzętu sportowego wzbogacają bazę sportową szkoły. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
          PAMIĘTAJ! Aby zadbać o zdrowie, nie trzeba wiele. Rozwijaj dobre nawyki: zdrowa kanapka, spacer, jazda na rowerze, czy gry podwórkowe, zamiast godzin spędzanych przed szklanym ekranem!
A. Borecka

         

                   
   

Nasze Gimnazjum realizuje projekty promujące zdrowie:
od 2007roku - Trzymaj formę

od 2011roku -  Szkoła Promująca Zdrowie

od 2013 roku - Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KIK-34
w ramach projektu „Zachowaj równowagę”

                                                 

Działania podejmowane w naszej placówce mają na celu promocję zdrowego stylu życia i kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Upowszechniamy wśród młodzieży aktywność fizyczną i zasady zdrowego żywienia.  
Nasze działania staramy się rozszerzyć także na środowisko rodzinne młodzieży. Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w realizację tych przedsięwzięć.
Pamiętajmy, że dziecko przenosi w dorosłe życie nawyki i wzory postępowania wyniesione z domu. Starajmy się więc eliminować ze swojego życia błędy żywieniowe i uaktywniać się, zaczynając choćby od wspólnych spacerów.
Dotychczasowe działania zaowocowały pozytywnymi zmianami w naszej placówce:
-  Wprowadzono przerwę śniadaniową z ciepłą herbatą
-  W asortymencie sklepiku szkolnego pojawiły się m.in. bułki i kanapki z pieczywa gruboziarnistego, zniknęły chipsy i reklamy niezdrowych produktów  - Nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzili system oceniania  motywującego oraz ofertę zajęć do wyboru .


Sukces „Gimnazjalisto - odżywiaj się zdrowo!”


12 listopada 2015 roku, w Zielonej Górze miało miejsce podsumowanie IX edycji ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”. Głównymi organizatorami konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. oraz Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.
Celem konkursu było wyłonienie projektu promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.
Komisja konkursowa oceniła projekty i wyłoniła zwycięzców.
Gimnazjum nr 2 zajęło III miejsce w województwie i otrzymało nagrodę w wysokości 1000 zł.
Realizacja IX edycji ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę” w naszej placówce, stała się po raz kolejny bodźcem do mobilizacji i poszukiwania nowych pomysłów, na propagowanie zdrowego stylu życia.
Gimnazjaliści, choć bardzo krytyczni wobec dorosłych,  stanowią podatny grunt, dla kształtowania dobrych nawyków. Wyzwaniem staje się natomiast edukowanie pokolenia dojrzalszego, czyli rodziców.
Spójność informacji przekazywanych młodzieży w szkole i środowisku domowym jest nieodzowna w kształtowaniu świadomości prozdrowotnej młodego człowieka.
Dlatego nawiązanie współpracy z rodzicami  oraz uświadomienie ich ogromnej roli w tym zadaniu stało się ważnym aspektem naszych działań.
Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!