Dyrektor Szkoły

GRAŻYNA KŁYSZ

V-ce Dyrektor

DOROTA SYTEK

Pedagog Szkolny

JADWIGA ROSIEWICZ



ANNA BABIJ
wychowawca kl. I SP, plastyka, zajęcia artystyczne

KS. MICHAŁ BARAŃSKI
religia

MARTA BEGOL
wychowawca kl. III SP

AGNIESZKA BLICHARSKA
wychowawca kl. V SP, język angielski

ANNA BORECKA
wychowawca kl. VI SP, biologia, przyroda

KS. LESZEK CIOCH
religia

KATARZYNA DOMBEK
język niemiecki

ŁUKASZ DORNIAK
wychowawca kl. III A GIM, wychowanie fizyczne

JOWITA FELDGEBEL
język angielski

AGNIESZKA GUT
język polski

EWA GZYL
wychowawca kl. IV SP, matematyka

PIOTR KAROŃ
wychowawca kl. III C GIM, język angielski

PAWEŁ KARSKI
informatyka

ADRIAN KŁODAWSKI
wychowawca kl. II A GIM, wychowanie fizyczne

KAROLINA KORŻYŃSKA
wychowawca oddziału specjalnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ŁUKASZ KOSTOWIECKI
wychowanie fizyczne

MAGDALENA KOZDROWSKA
wychowawca kl. III D GIM, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, technika

MAŁGORZATA LADOWSKA
wychowawca kl. VII SP, historia

ANNA ŁUCZKOWSKA
wychowawca kl. III B GIM, chemia, fizyka

ARKADIUSZ NOWAK
wychowawca kl. II C GIM, wychowanie fizyczne

DANUTA OPIELA
język polski, rewalidacja

IWONA PIĄTEK
geografia, wiedza o społeczeństwie

JUDYTA SAMOŁYK
muzyka

MARTA STRELCZUK
logopedia

DOROTA SYTEK
biblioteka szkolna

ROBERT WOJTCZAK
wychowawca kl. II B GIM, matematyka