Rodzice dzieci korzystających z obiadów w naszej szkole, mogą opłaty za obiady wpłacać bezpośrednio na konto bankowe szkoły:
GBS Barlinek/Oddział Kostrzyn nad Odrą, nr konta: 
13 8355 0009 0071 2482 2000 0003.
Wpłaty prosimy uiszczać do 10-go każdego miesiąca.
Wysokości opłat za poszczególne miesiące będą podawane w zakładce: „Dla rodziców”.

Opłata za obiady w miesiącu MARCU 2018 r. wyniesie 60,00 zł.


KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                 


WNIOSEK O DOWÓZ DZIECKA DO SZKOŁY
(termin składania wniosków do 15 września)